Warsztat

W stronę

czystej radości
istnienia.
Witalność

Biodanza® System Rolando Toro

 

TERMIN: 24  sierpnia 2020
– dwa warsztaty 2-godzinne  godz.17.30-19.30  oraz 20.00 – 22.00
MIEJSCE: Centrum Terapii Ruchem, Szczęsne 34B, 10-687 Szczesne

TEMAT WARSZTATU: „W stronę czystej radości istnienia. Witalność.”

UWAGA: osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w dwóch warsztatach tego dnia (o godz.17.30 i o godz.20.00), gdyż oba stanowią ciągłość tematyczną

CENA:  55 zł za jeden warsztat. Całość za 2 warsztaty 110 zł.
Wpłata do 1 sierpnia 100 zł

Zapisy:  Pracownia Psychologii Zdrowia Grażyna Kulka

Kontakt z organizatorem w Olsztynie:
Grażyna Grace Kulka, psycholog, life coach, konsultant psychobiologii, promotor zdrowego stylu życia, WLB, studentka I Szkoły Biodanzy SRT w Polsce.
600 609 868 lub FB Pracownia Psychologii Zdrowia Grażyna Kulka

DODATKOWE INFORMACJE:
biodanzawpolsce@gmail.com , tel 660 844 470 Agnieszka Sut,
w Olsztynie Grażyna Grace Kulka 600 609 868

 

Gdy zaczynamy poruszać ciało w sposób harmonijny, szukając naturalności i koordynacji, dotykamy przestrzeni, która przenosi nas w stan zadowolenia. Czujemy, że jesteśmy w swoim ciele. Czujemy się zintegrowani. Uczucie wewnętrznej radości, entuzjazmu i egzystencjalnego spełnienia są charakterystyczne dla osoby żywotnej. Te zajęcia będą poświęcone witalności. Szukaniu naszego impulsu witalnego, który powoduje, że nasze działania wypełniają się intensywnością, zadowoleniem i energią życiową.

Pragniemy, aby każdy człowiek, w każdej sytuacji życiowej, mógł doświadczyć Biodanzy. Jeśli chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w zajęciach, a Twoja sytuacja materialna jest trudna, skontaktuj się z nami. Wspólnie postaramy się znaleźć takie rozwiązanie, aby dać Ci taką możliwość.

Uwagi organizacyjne: Na zajęciach tańczymy boso lub w skarpetkach antypoślizgowych. Prosimy o przyniesienie stroju sportowego (koszulka) na zmianę. Dobrze jest zabrać na zajęcia butelkę wody. Prosimy o zgłaszanie problemów zdrowotnych utrudniających uczestnictwo w zajęciach do prowadzącego, przed warsztatami. Organizator ani trener nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody fizyczne lub psychiczne, jakich może doznać uczestnik w trakcie zajęć. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez niego w miejscu, gdzie prowadzony jest warsztat Biodanzy. Uczestnik wpłacając opłatę za zajęcia akceptuję tym samym powyższe warunki.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztacie lub chciałbyś zrobić prezent bliskiej Ci osobie możesz wykupić miejsce na warsztacie klikając link poniżej.

Droga do Życia w Pełni 28 dniowy program soul coaching®-VIP

Droga do Życia w Pełni 28 dniowy program soul coaching®-VIP

Droga do Życia w Pełni 28 dniowy program soul coaching®-VIP

Zakochaj się w życiu!

Biodanza to system ruchu, który nazywany jest „tańcem” jakkolwiek ma do zaoferowania znacznie więcej niż zajęcia typowo taneczne. Mogą w niej uczestniczyć osoby, które nie umieją tańczyć, a nawet te, które nie bardzo lubią taniec.

W metodzie nie ma wyuczonej choreografii ani figur czy kroków tanecznych. Ruch oparty jest o naturalny sposób poruszania się i podstawowe/ archetypiczne gesty (np. gest przywitania wspólny dla wszystkich kultur świata). Podstawą jej głębokiego działania jest grupa. Nie ma Biodanzy bez grupy. Nie można jej zatańczyć w pojedynkę ani nawet w 5 osób. To dzięki mnogości interakcji między tańczącymi otrzymujemy wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, przynależności. To dzięki innym tańczącym możemy najwięcej dowiedzieć się o sobie samym.

Muzyka w Biodanzy to obok ruchu i grupy trzeci podstawowy element metody. Nie jest tylko podkładem muzycznym; emocje, które ze sobą niesie i rytm prowadzi tańczących w intensywne przeżywanie chwili. To właśnie intensywne „tu i teraz” nazywane jest w Biodanzy „vivencia”. Twórca Biodanzy- psycholog i antropolog prof. R. Toro wyróżnił 5 linii vivencii: żywotność, seksualność, kreatywność, uczuciowość i transcendencja. Na warsztatach rozwijane są w różnej intensywności niektóre linie. Podstawowym obszarem, nad którym pracuje Biodanza jest żywotność. Prof.Toro zakładał, że człowiek nie może rozwinąć innych obszarów potencjału jak np. seksualność czy kreatywność, jeżeli ma małą żywotność, małą moc życia.

W przeciwieństwie do np. typowej psychoterapii Biodanza nie używa komunikacji werbalnej. Uczestnicy nie rozmawiają ze sobą. Na jakiej zasadzie zatem działa?
Prof. Toro założył celowo wyłączenie ośrodka mowy w korze mózgowej, aby umożliwić zmiany w uczestnikach w trakcie zajęć tylko na poziomie ruchu, emocji i odpowiedzi neuro-immunologicznej organizmu.

Biodanza tańczona systematycznie działa nie mniej głęboko niż inne metody rozwoju osobistego. Warte podkreślenia jest to, że nie omijając trudnych obszarów naszej psychiki oddziałuje na nie poprzez delikatne podejście do nas samych. Jej rdzeniem są dodatnie, wartościowe zasoby człowieka, które umożliwiają nieograniczony rozwój. Faktem jest, że pozytywne bodźcowanie powoduje, iż organizm sam przystosowuje się do tego zdrowego stanu. Jest to swego rodzaju intuicyjne „przeprogramowanie” siebie na pełne, szczęśliwe życie.

Dlatego charakterystyczne dla pracy Biodanzą jest stałe powtarzanie zdrowych, pozytywnych sytuacji.

Biodanza jest jednym z najlepiej zbadanych naukowo metod pracy z ciałem. Wielość badań przeprowadzanych w różnych ośrodkach na świecie potwierdza jej skuteczność nie tylko w obszarze rozwoju osobistego, ale również w aspekcie terapeutycznym.

Biodanzę stosuje się jako wsparcie terapii chorych w szpitalach, centrach terapeutycznych, ośrodkach socjoterapeutycznych.

 

JAKIE KORZYŚCI OBSERWUJĄ U SIEBIE TAŃCZĄCY BIODANZĘ?

  • redukcja stresu
  • wzrost żywotności, chęci do życia
  • poprawa kontaktów międzyludzkich (łatwiejsze nawiązywanie znajomości, przyjaźni)
  • lepsze czucie własnego ciała i emocji
  • uwolnienie kreatywności (sprawczości w życiu)

PRZECIWWSKAZANIA:

W zajęciach Biodanzy może uczestniczyć każdy bez względu na wiek, płeć, zdolności ruchowe i stan zdrowia.
Prosimy jednak o informację w przypadku: zażywania leków psychotropowych, nałogów w trakcie leczenia, problemów z sercem i ciśnieniem, słabowidzenia (niewidomi), poważnych operacji czy amputacji, które odbyły się w przeciągu ostatniego roku.

DLA KOGO?

  • Dla osób poszukujących nowej, łagodnej, a zarazem skutecznej metody rozwoju osobistego,
  • Dla chcących umocnić więzi międzyludzkie (funkcjonowanie w społeczności i grupie, pracy, rodzinie),
  • Jako wsparcie dla osób z problemami psychosomatycznymi, z zaburzeniami odżywiania, z depresją,
  • Może być nową formą pracy dla osób profesjonalnie pracujących z ciałem, psychologów (w tym psychoonkologów), pedagogów, terapeutów, edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, z ludźmi starszymi, trenerów odpowiedzialnych za budowanie zespołów w firmach.
  • UWAGA: Biodanzą mogą również zainteresować się rodzice poszukujący bezprzemocowej, pozawerbalnej metody komunikacji z dzieckiem. Jeśli szukacie warsztatów, na których wspólnie z dzieckiem chcielibyście spędzić czas w ruchu i radości, a jednocześnie uczyć się siebie nawzajem, zachęcamy do zapoznania się z tą metodą najpierw na warsztatach dla dorosłych.

PROWADZĄCA: Agnieszka Sut, Certyfikowana Facilitatorka, Metodyk Biodanza® System Rolando Toro. 

Od 1998 mieszka na stałe we Włoszech i tam poznała Biodanzę, z którą jest związana od 2001 roku. Kształciła się w Szkole Biodanzy® w Padwie, a później w Centro Studi di Biodanza® w Bolognii uzyskując dyplom IBF Facilitatora Biodanza® Systemu Rolando Toro. Była szkolona również przez twórcę metody prof. Rolando Toro. Uzyskała kilka specjalizacji w wykorzystaniu metody (Biodanza w miejscu pracy -dla firm i zakładów pracy, Biodanza dla dzieci i młodzieży, Biodanza i Geriatria, Biodanza głos i instrumenty perkusyjne, Biodanza wodna).

 

W 2016 wprowadziła metodę Biodanzy do Polski promując ją poprzez warsztaty, zajęcia, uczestnictwo w festiwalach, konferencjach, zajęciach dla osób dorosłych (zajęcia rozwojowe poprzez pracę z ciałem), seniorów w Domach Opieki, seniorów z chorobą Parkinsona, w Centrach Aktywności Seniora, Uniwersytetach Trzeciego Wieku, dla dzieci oraz w firmach i miejscach pracy jako Team Building.
W lutym 2019 roku założyła pierwszą w Polsce Szkołę dla przyszłych nauczycieli Biodanza® IBF w Polsce. www.biodanza.org, gdzie do prowadzenia zajęć zaprasza najlepszych metodyków Biodanzy z całego świata.
Jest Prezesem Fundacji Biodanza Polska, której celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz działań prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć ruchowych, w tym metody Biodanza.
www.biodanza.com.pl
FB Biodanza Polska Agnieszka Sut

 

Zapraszam do współpracy

Skontaktuj się ze mną i zapytaj o ofertę