Sesja

Zdecyduj się na sesje

z kwestionariuszem MTQ48!

 

Czym jest siła i odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która odpowiada za naszą efektywność w działaniu. Determinuje ona to na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami, presją i zmianą.  Pokazuje, w jaki sposób reagujemy na wyzwania oraz stres i na ile skutecznie umiemy powrócić do stanu równowagi emocjonalnej po trudnej dla nas zmianie.

W dzisiejszych czasach odporność psychiczna ma duże znaczenie. Ludzie działają w obliczu dużych wyzwań, szybkich i nieprzewidywalnych zmian, lęku, niepewności jutra, a co się z tym wiąże są narażeni na odczuwanie stresu i presji.

Odporność psychiczna uważana jest za cechę osobowości uwarunkowaną genetycznie. Jednakże możemy ją modyfikować poprzez doświadczenia, zdrowe nawyki i pozytywne wzorce. Siła i odporność psychiczna nie jest ustalona z góry, możemy ją rozwijać praktycznie w każdym wieku. Ważne, by mieć świadomość, jakie czynniki mogą ją osłabiać, a jakie ją będą wzmacniać.

Czym charakteryzują się osoby silne i odporne psychicznie?

 • Wyznaczają sobie cele i wytrwale dążą do ich realizacji.
 • Osiągają lepsze wyniki i sukcesy w życiu osobistym i zawodowym.
 • Koncentrują się w teraźniejszości i potrafią planować swoją przyszłość.
 • Są skuteczne, nie zrażają się przeszkodami, nie poddają się po porażkach, podejmują kolejne próby poszukując innych rozwiązań.
 • otwarci na zmiany, nie mają kłopotu z adaptacją.
 • Są bardziej opanowani i spokojni, skutecznie radzą sobie ze stresem i emocjami.
 • Wierzą w siebie! W swój potencjał, własne możliwości i kompetencje.
 • Prezentują naturalną pewność siebie.
 • Z łatwością nawiązują nowe relacje i dobrze odnajdują się w otoczeniu nieznanych ludzi.

Model 4C

Doug Strycharczyk i profesor Peter Clough  poprzez analizy naukowe i wieloletnie badania
wyodrębnij cztery główne obszary odporności psychicznej składające się na model 4C.

Kontrola odporności psychicznej 4C

kontrola

kontrola nad własnym życiem

kontrola nad własnymi emocjami

zaangażowanie

stawianie sobie celu

osiąganie założonych celów

wyzwanie

ryzykowanie

nauka przez doświadczenie

pewność siebie

wiara w umiejętności

asertywność

Korzyści:

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Ludzie silni i odporni psychicznie:

 

 • Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
 • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
 • Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
 • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
 • Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
 • Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

Jak zadbać o własną siłę i odporność psychiczna?

Test MTQ48 – MENTAL TOUGHNESS

 

Zapraszamy do diagnozy, za pomocą psychometrycznego kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire). Zadanie zawiera 48 pytań. Test jest rzetelny i wiarygodny, co potwierdzają liczne badania naukowe. Jego wydawcą jest międzynarodowy Lider narzędzi analiz dla biznesu AQR International.

Dzięki wynikom badań otrzymujemy informacje potrzebne do opracowania planu,
ukierunkowanych działań rozwojowych,
co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty.

Test MTQ48 ma zastosowanie w indywidualnej i grupowej pracy rozwojowej,
w rekrutacji oraz w coachingu.

Badanie przeprowadzane jest on-line, a wyniki w postaci raportu wraz ze wskazówkami rozwoju przedstawione są podczas spotkania z licencjonowaną konsultantką Mental Toughness (MTQ48) przeszkoloną w zakresie metodologii narzędzia, stosowania, prawidłowej interpretacji wyników oraz udzielania informacji zwrotnej.

Sesja indywidualna:

 • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego poziom siły i odporności (Mental Toughness),
 • Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymasz konkretne wskazówki oraz strategię rozwoju siły i odporności
 • Pisemny raport opisujący wyniki i proponowane sposoby rozwoju.

Jak wykorzystać narzędzie MTQ48 w organizacji?

 

 • Analiza predyspozycji pracowników związanych z odpornością psychiczną;
 • Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju pracowników;
 • Diagnoza indywidualnej odporności pracownika na stres;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród personelu;
 • Wsparcie programów work-life balance w organizacji;
 • Narzędzie ewaluacji w dłuższych programach rozwojowych;
 • Wsparcie procesów rekrutacji i analizy potencjału pracowników.
 • Coaching & Mentoring
 • Rozwój organizacji
 • Zarządzanie talentami
 • Zmiana organizacyjna
 • Sukcesja

 

Metoda Zapewnia:

 

Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

 

 • Raport zespołowy wskazujący wyniki dla całego zespołu
 • Raport postępów oparty o bieżącą i poprzednią analizę
 • Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności

Zapraszam do współpracy

Skontaktuj się ze mną i zapytaj o ofertę