SUPERWIZJA

PRACY SOCJALNEJ

Praca z kadrą

Superwizja – metoda pracy z kadrą, pełniąca ważną funkcję wspierania pracowników w radzeniu sobie z emocjami,  stresem zawodowym i traumatycznymi sytuacjami, liczbą i złożonością przypadków oraz innymi czynnikami składającymi się na obciążenie w pracy i prowadzącymi do wypalenia zawodowego i osobistego.

Od roku 2017 prowadzę superwizje na podstawie Certyfikatu nr 9 wydanego przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej w takich jednostkach jak:

MOPS EŁK, OPS LUBAWA, MOPS DZIERZGOŃ, GOPS STARY DZIERZGON, GOPS KOZŁOWO, MOPS BISKUPIEC, MOPR TORUŃ, MOPS OSTRÓW MAZOWIECKA, MOPS OLSZTYN.

SUPERWIZJA
PRACY SOCJALNEJ

Jeżeli jesteś zainteresowany superwizją dla Twojej Firmy skontaktuj się ze mną w celu ustalenia szczegółów.

W czym mogę wspomóc jako superwizor pracy socjalnej MPRIPS: 

 • Zwiększenie skuteczności pracy socjalnej
 • Ochronie klientów przed nieprofesjonalnymi postawami pracownika socjalnego
 • Podniesieniu jakości pracy zespołowej
 • Motywowanie pracowników do stosowania programów i projektów
 • Zachęcenie pracowników do samokształcenia i doskonalenia, poprzez wymianę doświadczenia
 • Wzmocnienie integracji zespołu pracowników, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia, a tym samym przeciwdziała wypaleniu zawodowemu
 • Poprawa komunikacji poziomej i pionowej
 • Uzyskanie wglądu w siebie i odkrycia własnych zasobów i deficytów
 • Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie metodycznym i merytorycznym i podniesienie skuteczności działań pracowników w obszarze pracy z klientem pomocy społecznej
  • uzyskanie informacji zwrotnej w zakresie dotychczas stosowanych form pracy z rodzinami wieloproblemowymi,
  • zwiększenie poziomu zrozumienia sytuacji i potrzeb osób doświadczających wielu problemów,
  • rozwijanie wiary w siebie, kreatywności oraz nowych sposobów pracy z rodzinami doświadczającymi wielu problemów
 • Rozwijanie nowych metod pracy z rodziną wieloproblemową
  • uzyskania umiejętności w zakresie włączania w proces pracy z rodziną innych partnerów, specjalistów,
  • uzyskanie pomocy w zakresie radzenia sobie z emocjami i stresem, jaki niesie za sobą praca z rodzinami wieloproblemowymi.

Zapraszam do współpracy

Skontaktuj się ze mną i zapytaj o ofertę