Konsultacje i warsztaty

NIEZALEŻNOŚĆ EMOCJONALNA

Bądź tu i teraz ze swoimi emocjami

NIEZALEŻNOŚĆ EMOCJONALNA – to cecha związana z wysoką inteligencją emocjonalną, która sprawia, że stajemy się człowiekiem, który w codziennym życiu:

  • rozróżnia uczucia, emocje
  • nazywa emocje, komunikuje je
  • wyraża emocje
  • ma kontrolę nad emocjami
  • cechuje się empatią/współodczuwaniem

Gdy stajemy się ludźmi niezależnymi emocjonalnie, tym samym zwiększamy naszą elastyczność psychologiczną, a tym samym odporność psychiczną na zmiany w naszym życiu.

 

Elastyczność psychologiczną (EP) definiuje się jako zdolność do pozostawania w pełnym kontakcie z chwilą obecną – ze wszystkimi myślami, uczuciami i doznaniami, jakie zawiera – oraz do działania zgodnego z celami opartymi na wartościach, nawet w obecności trudnych doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych przeszkód (Bond i in., 2011). Zgodnie z ACT, EP stanowi fundament zdrowia psychicznego. Z kolei niski poziom EP, brak elastyczności psychologicznej, znajduje się u źródła psychopatologii (Hayes i in., 2006). Jednym z kluczowych aspektów braku elastyczności psychologicznej jest unikanie doświadczania, czyli próba kontrolowania, unikania lub ucieczki przed niechcianymi doświadczeniami wewnętrznymi przeżyciami (Hayes i in., 1996).

Różnorodne wyniki badań wskazują na to, że wyższy poziom EP wiąże się z wyższą jakością życia, większą ilością pozytywnych doświadczeń emocjonalnych, lepszą wydajnością i większą redukcją w zakresie istotnych klinicznie miar depresji, zaburzeń lękowych, trichotillomanii, nadużywania substancji, wypalenia zawodowego, zmartwiania się, bólu, prokrastynacji oraz nasilenia patologicznego zbieractwa (Ayers, i in., 2014; Bohlmeijer i in., 2015; Chawla i Ostafin, 2007; Gaudiano, 2012; Glick i in., 2014; Ruiz, 2010).

 Ponadto wyniki badań sugerują, że EP stanowi czynnik ochronny w sytuacjach zetknięcia się z bodźcami stanowiącymi emocjonalny czy fizyczny stresor.

Warsztaty

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach lub chciałbyś abym zorganizowała szkolenia dla Twojej Firmy skontaktuj się ze mną w celu ustalenia szczegółów.

Warsztat „Kobieta zadbana emocjonalnie””

WARSZTAT „Kobieta zadbana emocjonalnie”czyli jak zadbać o swój największy CUUD jakim jesteś, jak spojrzeć na Siebie z czułością, uważnością, szacunkiem, miłością, jak zintegrować Swoje Ciało, Umysł, Uczucia, Duszę. Poprowadzę Ciebie z przyjemnością….

Zapraszam do współpracy

Skontaktuj się ze mną i zapytaj o ofertę