Każda nasza myśl, emocja, zachowanie wywołuje zmianę w świecie zewnętrznym, gdyż jest energią.
Każda podjęta przez Ciebie Akcja wywołuje Reakcję. 😍😭😫😲
Poprzez swoje działania wytwarzasz i zbierasz Skutki.
To prawo, które dotyczy wszystkich Istot.
To, że nie znasz tego prawa, nie zwalnia Ciebie, nie przestajesz mu podlegać. 😋
Kiedy uświadomisz sobie, że wszystko, czegokolwiek doświadczasz w swoim życiu… Twoje związki, Twoja praca, Twoje zdrowie jest Skutkiem, to zrobisz ważny krok do uzdrowienia swojego Życia.👣
Jeśli chcesz uzdrowić swoje Życie uzdrawiaj przyczyny swoich myśli, emocji, działań.

❤️Zapraszam na sesje psychobiologii, w których Towarzyszę na Drodze do poszukiwania przyczyn trudnych relacji, chorób, problemów codziennych.